PROFESJONALIZM        BEZPIECZEŃSTWO        PEWNOŚĆ        DOKŁADNOŚĆ
  tel.: 022 6273677
  fax.: 022 6298003
  kontoplus@kontoplus.pl
Firma Konto Plus sp. z oo. oferuje prowadzenie zgodnie z odpowiednimi przepisami kompleksowej obsługi księgowej, a w szczególności:

KSIĘGI HANDLOWE

 • prowadzenie bieżącej ewidencji księgowej wszystkich zdarzeń gospodarczych wraz z formalną kontrolą dokumentów księgowych,
 • prowadzenie bieżącej ewidencji w zakresie rachuby wynagrodzeń etatowych i nieetatowych (umowy zlecenia, umowy o dzieło, pozostałe) - listy płac, karty wynagrodzeń,
 • comiesięczne sporządzanie deklaracji podatkowych CIT-2 lub PIT-5, PIT-4, VAT-7 wraz z formularzami przelewów,
 • comiesięczne sporządzanie pakietu deklaracji do ZUS wraz z formularzami przelewów,
 • comiesięczne sporządzanie wydruków dziennika dowodów księgowych, zestawienia obrotów i sald, bilansu próbnego i/lub na życzenie co miesiąc księgi na CD do samodzielnego przeglądania i sporządzania wszelkich wydruków,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informacja dodatkowa),
 • sporządzanie rocznych deklaracji CIT-8, (PIT-36, PIT-37),
 • sporządzanie informacji PIT-11/8B,

A TAKŻE:

 • opracowanie w zależności od uzgodnień planu kont wraz z projektem zarządzenia wprowadzającego,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie informacji księgowych,
 • sporządzanie uzgodnionych, okresowych raportów dla kierownictwa (rachunkowość zarządcza),
 • sporządzanie raportów problemowych (w zależności od uzgodnień),
 • udzielanie okresowych (lub w zależności od potrzeb) informacji i konsultacji bezpośrednich i telefonicznych,
 • przygotowywanie biznes planów, analiz ekonomicznych i wniosków kredytowych.

Copyright © 2009 KontoPlus Sp. z o.o.